De school

Waar de school voor staat:

Op onze school wordt eigentijds onderwijs gegeven vanuit de openbare identiteit, waarden en normen. Dit onderwijs bereidt kinderen voor op een volwaardige plaats in de huidige en toekomstige samenleving en het kenmerkt zich door:

 • sociaal welbevinden vanuit de pedagogische basisbehoeften aan relatie, competentie en autonomie
 • een gestructureerde leefomgeving met rust, orde, respect en regelmaat
 • partnerschap tussen leerlingen, hun ouders en de school
 • de mogelijkheid voor leerlingen en leerkrachten zelf verantwoordelijk te kunnen zijn
 • (mede-)verantwoordelijkheid van leerlingen voor de inhoud en organisatie van hun eigen leerproces
 • het met en van elkaar leren (samenwerken)
 • een rijke, uitdagende leeromgeving met moderne middelen
 • het uitgaan van de kwaliteiten en talenten van leerlingen en leerkrachten
 • opbrengstgericht werken bij het verwerven van de in de kerndoelen vastgelegde kennis en vaardigheden
 • onderwijs in lezen, taal en rekenen als kern van het onderwijscurriculum
 • een doorgaande lijn in onderwijs
 • zorg op maat voor individuele leerlingen

Visie

Wij vinden een goede en open sfeer op school belangrijk en we stellen een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.
Als een kind zich veilig voelt, kan het zich optimaal ontwikkelen.